Fosfátovanie ponorom

Maximálna váha dielov: 25 kg
Maximálny rozmer dielov: 750 x 600 x 500 mm

Fosfátovanie sa používa ako základ spojenia guma-kov pre následnú vulkanizáciu. Súčasťou procesu je morenie kyselinou pri teplote 20 °C. Okrem kompletného procesu fosfátovania si môžete objednať aj samostatné odmasťovanie dielov, prípadne iba morenie za účelom odstránenia koróznych splodín z povrchu kovu ich rozpúšťaním. Odstraňujú sa okoviny z povrchu kovového predmetu, ktoré vznikli počas jeho výroby, prípadne hrdza vzniknutá na oceli pri skladovaní alebo v prevádzke.
Kompletný proces fosfátovania:
• Odmasťovanie – odstránenie tukov a olejov alkalickými spôsobmi (hydroxidy, tenzidy, emulgátory)
• Oplachovanie – oplachovanie vodou
• Morenie – odstránenie anorganických zvyškov (hrdza) kyselinami (kyselina chlorovodíková, fosforečná, sírová)
• Oplachovanie – oplachovanie vodou
• Aktivácia –Tvorba kryštalizačných zárodkov na vrchnej vrstve kovu (soli titánu). Tento krok určuje podstatne charakter neskoršej vrstvy fosfátu
• Fosfátovanie – tvorba zinočnatej fosfátovej vrstvy pomocou kyseliny fosforečnej a zinočnatých solí
• Oplachovanie – oplachovanie vodou
• Pasivácia – dodatočná ochrana prídavkom silí

Linka je plne programovateľná a postupnosť procesov pre jednotlivé koše a závesy, je plne automatizovaná podľa zadaného programu (odmasťovanie, morenie, fosfátovanie).

sk_SKSK