Výrobky z technickej gumy

 

Lisované gumové výrobky sú určené predovšetkým k pružnému uloženiu pohyblivých častí strojných zariadení. Tesniace elementy, ktoré slúžia na utesnenie strojných dielov naplnených olejmi, tukmi, palivami a ďalšími priemyslovými kvapalinami. Tieto výrobky sú vyrábané z materiálov na báze všetkých známych elastomerov.

Elastomér Označenie Tvrdosť ShA Teplotný rozsah Hlavné použitie
Nitril-butadien-kaučuk NBR podľa požiadaviek -30°C až +70°C Vhodný pre hydraulické kvapaliny, voda a glykoly, prevodový olej, vzduch.
Fluor-kaučuk FKM podľa požiadaviek -20°C až +220°C Vhodné do prostredia minerálnych olejov, dobrá odolnosť voči ozónu a chemikáliám, aromatickým a alifatickým uhľovodíkom, minimálna plynová priepustnosť.
Silikon MVQ podľa požiadaviek -55°C až +220°C Vhodné pre prostredie kyselín a zásad, čiastočne odolné neagresívnym olejom, vhodný pri vysokých teplotách. Zdravotná nezávadnosť.
Etylen-propylen-kaučuk EPDM podľa požiadaviek -40°C až + 130°C Vhodné pre paru a horúcu vodu, odolné niektorým tlakovým kvapalinám (brzdovým), riedeným kyselinám a lúhom, ozónom a poveternostným vplyvom.
Polyuretán AU podľa požiadaviek -25°C až +130°C Vhodný pre minerálne a hydraulické oleje, motorové a prevodové oleje, benzíny, motorovú naftu, mazacie tuky.

 

sk_SKSK