Zameranie firmy MIKON spol. s r.o. je výroba gumových a gumo-kovových výrobkov. Okrem tradičných výrobkov sme za posledné roky vyvinuli nové výrobky vysokej kvality, ktoré pracujú v náročných podmienkach pri extrémnych zaťaženiach či už teplotných alebo tlakových. Na spracovanie polotovarov sme vyvinuli špeciálnu automatickú linku povrchovej úpravy pre veľko-rozmerové kolesá do priemeru 1200 mm. Predmetom vývoja bol nový dizajn profilu kolesa. Vulkanizácia sa uskutočňuje na tlakovom lise s uzatváracím tlakom 600 t. Skúšky hotových výrobkov boli realizované v spolupráci s Technickou univerzitou  a následne v exploatácii.

sk_SKSK