1992 –  založenie spoločnosti MIKON spol. s r.o.

1993 – zahájenie spolupráce s kľúčovými zákazníkmi v oblasti stavebníctva, automobilového a strojárenského priemyslu

2000 – zahájenie spolupráce so nemeckou gumárenskou firmou KKT Fröllich

2003 – presťahovanie spoločnosti do nových priestorov v Pruskom

2004  – prvé certifikovanie systému riadenia spoločnosti  podľa EN ISO 9001

2008  –  zavedenie novej technológie vstrekolisov

2011  – rozšírenie strojového parku o dva nové 400 t vstrekolisy REP

rozšírenie strojového parku o dva nové 110 t vstrekolisy REP

rozšírenie strojového parku o striekacie zariadenie Sprimag

modernizácia laboratórneho vybavenia

2012  – certifikovanie systému riadenia spoločnosti podľa EN ISO/TS 16949:2002

rozšírenie strojového parku o vytlačovanie zariadenie Barwell

2013 –  vstup zahraničného partnera

2015 – rozšírenie strojového parku o fosfatizačnú linku pre povrchovú úpravu kovov

rozšírenie strojového parku o pieskovaciu linku pre disky od Ø600mm do 1 500mm

2017  – 100% vstup zahraničného investora

rozšírenie strojového parku o dva nové 450 t vstrekolisy Desma

2018  – rozšírenie strojového parku o  nový 450 t vstrekolis Desma

Štart programu automatizácie výroby a opracovanie produktov prostredníctvom robotizácie

sk_SKSK