Naše laboratórium je vybavené zariadeniami, ktorými sme boli schopní monitorovať dôležité charakteristiky vyrábaných produktov. Laboratórium je jedným z najdôležitejších súčastí, ktoré naša spoločnosť dosiahla, pretože vzhľadom k prísnym požiadavkám kladených na výrobky je už nevyhnutnosť mať kvalitne vybavené laboratórium. V našich podmienkach vykonávame nasledovné skúšky:

  • rheologické testovanie kaučukových zmesí (simulácia vulkanizačného správania zmesí)
  • meranie tvrdosti gumy (ShA, IRHD mikro)
  • hustota zmesí vážená na vzduchu a vo vode
  • mechanicko-fyzikálne skúšky kaučukových zmesí (pevnosť, ťažnosť, štruktúrna pevnosť,…)
  • statická pevnosť
  • kontrola súdržnosti navulkanizovanej gumy s kovom, alebo plastom
  • dĺžkové rozmery bezdotykovým meradlom
  • testy čistoty dielov
  • špeciálne testy odolnosti materiálov v rôznych pracovných podmienkach (vzduch, olej, chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina)
  • interná kontrola teplomerov.

Vybavenie laboratória:

Zariadenie Použitie
Rheometer Preveruje spracovateľnosť zmesí v závislosti na ich vulkanizačné charakteristiky dosiahnuté pri testovaní. Táto skúška dokáže predikovať to ako sa zmes bude dotápať.
Tvdomer ShA Kontrola tvrdosti na testovacích vzorkách zmesí v ShA
Tvrdomer IRHD Kontrola tvrdosti na výrobkoch, alebo na testovacích vzorkách v IRHD mikro
Trhačka Testovanie mechanických skúšok zmesí a výrobkov.
Laboratórna pec Testovanie odolnosti zmesí v rôznych pracovných prostrediach, skúšky DVR,
3D meradlo Jedná sa o zariadenie, na ktorom sa merajú dĺžkové rozmery bez dotyku.
Váhy Používame na kontrolu hustoty, prepočet dielov, kontrola hmotností.
Teplomery Teplomermi sú merané teploty povrchu foriem, prostredí.
Stand pre guferá Testovacie zariadenie pre skúšanie tesnosti hriadeľových tesnení.
sk_SKSK