Phosphate coating by dipping

Max. part weight : 25 kg
Max.part dimensions : 750 x 600 x 500 mm

Fosfátovanie sa používa ako základ spojenia guma-kov pre následnú vulkanizáciu. Súčasťou procesu je morenie kyselinou pri teplote 20 °C. Okrem kompletného procesu fosfátovania si môžete objednať aj samostatné odmasťovanie dielov, prípadne iba morenie za účelom odstránenia koróznych splodín z povrchu kovu ich rozpúšťaním. Odstraňujú sa okoviny z povrchu kovového predmetu, ktoré vznikli počas jeho výroby, prípadne hrdza vzniknutá na oceli pri skladovaní alebo v prevádzke.
Complete process of phosphate coating:
• Odmasťovanie – odstránenie tukov a olejov alkalickými spôsobmi (hydroxidy, tenzidy, emulgátory)
- Rinsing - rinsing with water
- Pickling - removing inorganic residues (rust) using acids (hydrochloric acid, phosphoric acid, sulphuric acid)
- Rinsing - rinsing with water
- Activation - Formation of crystalline nuclei on the top layer of metal (titanium salt). This step significantly determines the character of the later phosphate layer
• Fosfátovanie – tvorba zinočnatej fosfátovej vrstvy pomocou kyseliny fosforečnej a zinočnatých solí
- Rinsing - rinsing with water
- Passivization – additional protection by adding salts

Linka je plne programovateľná a postupnosť procesov pre jednotlivé koše a závesy, je plne automatizovaná podľa zadaného programu (odmasťovanie, morenie, fosfátovanie).

en_USEN
sk_SKSK en_USEN