Home  |  English  |  Deutsch |  Pусский

 

 
  Výrobný program
     Gumové výrobky
     O - krúžky
     Gumová dlážkovina
     Gumo - kovové výrobky
     Silentbloky
     Manipulačná technika
     Hriadeľové tesnenia
     Tekutý silikón LSR
     Ortopedická výroba
     Výroba zmesí
     Rozvojové projekty
     Vývojový projekt    pojazdných kolies
     Vývojový projekt kĺbov
   pre železnice
  Služby povrchovej úpravy kovov
  Systém riadenia kvality
  Nájdete nás
  Kontakt
  Kariéra
  Realizácia projektov
z fondov EU
 
 
   

texttext

 

    Pojazdové kolesá
   

Zameranie firmy MIKON spol. s r.o. je výroba prižových a gumo-kovových výrobkov. Okrem tradičních výrobkov sme za posledné roky vyvinuly nové výrobky vysokej kvality, ktoré pracujú v náročných podmienkach pri extrémnych zaťaženiach či už teplotných alebo tlakových. Na spracovanie polotovarov sme vyvinuly špecialnu automatickú linku povrchovej úpravy pre veľkorozmerové kolesá do priemeru 1200 mm. Predmetom vývoja bol nový desing profilu kolesa. Vulkanizácia sa uskutočňuje na tlakovom lise s uzatváracím tlakom 600 t. Skúšky hotových výrobkov boli prevedené v spolupráci s Technickou univerzitou  a následne v exploatácií.