Naše laboratórium je vybavené zariadeniami, ktorími sme boli schopní monitorovať dôležité špecifikácie/charakteristiky vyrábaných produktov. Laboratórium je jedným z najdôležitejších súčasťou, ktoré naša spoločnosť dosiahla, pretože vzhľadom k prísnym požiadavkám kladených na výrobky je už nevyhnutnosť mať kvalitne vybavené laboratórium. V našich podmienkach vykonávame nasledovné skúšky:

  • rheologické testovanie kaučukových zmesí (simulácia vulkanizačného správania zmesí)
  • meranie tvrdosti gumy (ShA, IRHD mikro)
  • hustota zmesí vážená na vzduchu a vo vode
  • mechanicko-fyzikálne skúšky kaučukových zmesí (pevnosť, ťažnosť, štruktúrna pevnosť,…)
  • statická pevnosť
  • kontrola súdržnosti navulkanizovanej gumy s kovom, alebo plastom
  • dĺžkové rozmery bezdotykovým meradlom
  • testy čistoty dielov
  • špeciálne testy odolnosti materiálov v rôznych pracovných podmienkach (vzduch, olej, chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina)
  • interná kontrola teplomerov.

Vybavenie laboratória:

Zariadenie Použitie
Rheometer Preveruje spracovateľnosť zmesí v závislosti na ich vulkanizačné charakteristiky dosiahnuté pri testovaní. Táto skúška dokáže predikovať to ako sa zmes bude dotápať.
Tvdomer ShA Kontrola tvrdosti na testovacích vzorkách zmesí v ShA
Tvrdomer IRHD Kontrola tvrdosti na výrobkoch, alebo na testovacích vzorkách v IRHD mikro
Trhačka Testovanie mechanických skúšok zmesí a výrobkov.
Laboratórna pec Testovanie odolnosti zmesí v rôznych pracovných prostrediach, skúšky DVR,
3D meradlo Jedná sa o zariadenie, na ktorom meriame dĺžkové rozmery bez dotyku.
Váhy Niektoré používame na kontrolu hustory, prepočet dielov, kontrola hmotností, …
Teplomery Teplomermi sú merané teploty povrchu foriem, prostredí.
sk_SKSK
en_USEN sk_SKSK